LIST OF EDITORIAL BOARD

EDITOR IN CHIEF

Shafinar Ismail (Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka)

MANAGING EDITORS

 1. Wei-Loon Koe (Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka)
 2. Nurul Ezaili Alias (Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka)

EDITORIAL BOARD

 1. Ramesh Krishnan (Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka)
 2. Irzan Ismail (Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka)
 3. Rachel Samuel (Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka)
 4. Abdul Rahim Ridzuan (Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka)
 5. Muzafar Shah Habibullah (Universiti Putra Malaysia)
 6. Puah Chin Hong (Universiti Malaysia Sarawak)
 7. Norasmah Othman (Universiti Kebangsaan Malaysia)
 8. Marini Nurbanum Mohamad (Universiti Sains Malaysia)
 9. Saudah Sofian (Universiti Teknologi Malaysia)

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

 1. Mas Nooraini Hj Mohidin (Sultan Sharif Ali Islamic Law)
 2. Hadrian Djajadikerta (Edith Cowan University)
 3. Pacharawit Chansirisira (Mahasarakham University)
 4. Khondaker Mizanur Rahman (Nanzan University)
 5. Kym Brown (Monash University)
 6. Syed G Sarwar Shah (Brunel University)
 7. Jani Rahardjo (Petra Christian University)